Начало/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО BAR MASTERS 2020.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО BAR MASTERS 2020.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО BAR MASTERS

1.1 Състезанието Bar Masters 2020, наричана по-нататък Състезанието, се инициира от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД. Състезанието се организира от Локалс ООД, София, ул. „Николай Хайтов“ No3, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://perfectmix.bg за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://perfectmix.bg.

2.4. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Състезанието.

2.5. Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниета, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
3.1. Състезанието се организира и провежда на територията на Република България. ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В състезанието има право да участва:

1. Всяко физическо лице - барман
2. Навършило 18 годишна възраст
3. Живеещо на територията на Република България
4. Регистрирано на https://perfectmix.bg/bm-2020/ със следните данни: име, град, заведение,

телефон.
5. Да се съгласи с Официалните правила на Състезанието и Съгласие за защита и използване на

личните данни.
6. И притежава създаден публичен профил в Instagram и Facebook (“Public”), с които да следва

профила на Perfect Mix - @Perfect Mix в Instagram.

4.2. В състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока- Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД,

Classified - Confidential

рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по- горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

5.1. Състезанието стартира в 00:01ч. на 03.02.2020г. и продължава до 23:59ч. на 31.05.2020г.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ СЪСТЕЗАНИЕТО

6.1. Състезанието се провежда в три последователни рунда, както следва:

6.1.2 Рунд 1 – Покажи своите социални умения

Всички поканени и записали се на https://perfectmix.bg/bm-2020/ до 20.02.2020г. са участници в Рунд 1 и са поканени да покажат своите умения в социалните медии.

Всеки участник следва да приготви по 3 поста, да ги публикува в личния си публичен профил във фейсбук и да изпрати линк към тях в затворената група във фейсбук до 03.03.2020г. Публикациите трябва да следват една обща идея и да имат връзка по между си.

Ако публикациите съдържат коктейли те трябва да са с продуктово позициониране на Състезанието и марките, дистрибутирани от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД , бутилка, преживяване, снимка на заведението.

Изисквания към публикациите:

Планът трябва да съдържа консистентно съдържание за целия период на Рунд 1. Публикациите трябва да следват една обща идея и да имат връзка по между си.

Всеки пост трябва да съдържа тематични публикации със следните хаштагове: #barmasters2020, @instagramprofil (на бармана), #именазаведението, #алкохол (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД), или #безалкохолно (от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД).

На поне една от снимките трябва да присъства в кадър продукт от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД.

Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки.( „Консумирай с удоволствие и мярка“ )

Изисквания към рецептите на коктейлите:

Коктейлът трябва да съдържа основно продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД.

Classified - Confidential

Всяка рецепта на коктейл трябва да съдържа минимум 20 мл. основен алкохол или безалкохолно от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД.

Всяка рецепта трябва да съдържа минимум 1 съставка от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД. Употребата на плодови сокове, сиропи, алкохолни напитки, ликьори, дашове и т.н. е разрешена по преценка на участника в Състезанието.

При използване на домашно направени съставки, тяхната рецепта трябва да бъде добавена, като е разрешено да се използват само лесно достъпни продукти.

Всеки коктейл трябва да бъде наименуван и показан спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки.( „Консумирай с удоволствие и мярка“ )

Всички съставки в коктейлите трябва да бъдат точно измерени с джигър и/или други измерителни средства, като количествата трябва да са описани в милилитри.

Срок:

Рунд 1 – стартира в 00:01 на 21.02.2020г. и продължава до 23:59ч. на 03.03.2020г.

Оценяване на участниците в Рунд 1:

Всички участници от Рунд 1 ще бъдат оценявани по следния начин:
По Избор на Журито – участниците, получили най-висока оценка според следните критерии:

1. Концепция на публикациите - 30%
2. Креативност на коктейлите в публикацията -10% 3. Визия на коктейла -10%
4. Баланс на рецептата – 10%
5. Бранд позициониране – 20%
6. Най – много харесвания в/у плана – 20 %

Обявяване на резултатите:

Резултатите от Рунд 1 се обявяват в групата на Състезанието във Facebook след 10.03.2020г., но не по – късно от 16.03.2020г.

6.1.3 Рунд 2 - Използване на видеа в социалните мрежи

Всеки един участник в Рунд 2 преминава семинар на тема „Използване на социалните медии като модерен барман“.

След семинара стартира състезателната част, в която всеки участник трябва да подготви и заснеме видео по приготвяне на авторски коктейл.

Classified - Confidential

Заданието следва да бъде изпратено до 20.03.2020г. на мейл: barmasters@perfectmix.bg като бъде качено на линк за пренос на файлове. Гласуването на публиката започва на 27.03.2020г. и ще продължи до 06.04.2020г.

Изискванията към видеото:

Темата на всяко видео е представяне на бармана и презентация на съответния коктейл.

Видеото трябва да е с продължителност до 3 минути и да е заснето с мобилно устройство – телефон.

Оценяване на участниците в Рунд 2:

Видеата на всички участници в Рунд 2 ще бъдат публикувани в профилите на участниците на www.perfectmix.bg, където публиката на сайта ще може да гласува за тях.

Всички участници от Рунд 2, ще бъдат оценявани по две методики:

1. Избор на публиката – 1 участник, събрал най-много гласове на публикацията на www.perfectmix.bg.

2. Избор на Журито – 5 участници, получили най-висока оценка според предварително подготвен скоршийт, който ще се публикува преди началото на Рунд 2.

Обявяване на резултатите:

Резултатите от Рунд 2 се обявяват в групата на Състезанието във Facebook след 08.04.2020г., но не по – късно от 13.04.2020г.

6.1.4 Рунд 3 – Бар Академия България

Всеки един участник в Рунд 3 преминава семинар на Бар Академия България, воден от Петра Димитрова и Дарко Ангелски.

Един коктейл – 4 сезонни вариации.

Всеки един участник в Рунд 3 преминава семинар на Бар Академия България, воден от Петра Димитрова и Дарко Ангелски.

Всеки участник трябва да представи базова рецепта на коктейл, след което чрез промяна на съставка или метод, да направи 4 сезонни вариации на тази рецепта.

Оценяване на участниците в Рунд 3:

Участниците в Рунд 3 ще бъдат оценени по следните критерии:

1. Концепция за разработване на рецепти според предварително поставеното задание. – 30% 2. Креативност на рецептата в публикацията -10%

Classified - Confidential

3. Визия на коктейла -10%
4. Баланс на рецептата – 10%
5. Бранд позициониране – 20%
6. Най – много харесвания в/у плана за публикации – 20 %

Обявяване на резултатите:

Резултатите от Рунд 3 се обявяват в групата на Състезанието във Facebook след 10.05, но не по – късно от 18.05.2020г.

След Рунд 3 следват директни елиминации, определящи участниците, които преминават към Финал. Към Финал продължават 20 състезатели.

Организаторът съхранява точките, получени по време на всеки рунд, и всеки участник може да получи информация за тях във всеки един момент.

6.1.5 Финал

Финал – участват всички състезатели, участвали и изпълнили, описаното в настоящите правила за рундовете до момента.

Финалът ще се проведе на територията на град София на дата и място и при правила, посочени от Организатора на Състезанието през месец май 2020г.

Финалът ще включва състезателна част между финалистите на специално събитие.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

7.1. НАГРАДИ

1-во място – 3000 лева и безплатно посещение на Barometer 2020 – Киев, курс за Барман Миксолог, предоставен от Бар Академия България.

2-ро място – 2000 лева, курс за Барман Миксолог, предоставен от Бар Академия България, и комплект бармански книги.

3-то място – 1000 лева, курс за Барман Миксолог, предоставен от Бар Академия България, и комплект бармански книги.

7.2. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието и успешно преминали през всички кръгове на състезанието.

7.3. Печелившите участници ще бъдат обявени на Финала и публикувани в затворената група във фейсбук не по-късно от 10.06.2020.

7.4. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на

Classified - Confidential

наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност за предоставяне на наградата.

7.5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време .

7.6. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

7.7. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик.

8.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Състезанието, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието.

8.3. Организаторът не носи отговорност за правилното функциониране на www.perfectmix.bg.

8.4. Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Състезанието. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права, както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата по предвидения в настоящите Общи условия начин.

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до чатбот канала на Състезанието. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

9.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви видеа и информация, които са

Classified - Confidential

 • -  незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • -  нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;
 • -  са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • -  съдържат информация, която е невярна и неточна
 • -  представят или приканват към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • -  накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;
 • -  съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • -  насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • -  съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • -  рекламират пряко или косвено цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;
 • -  рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, коетосе назначава само по лекарско предписание;
 • -  използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

ЧАСТ 10. СПОРОВЕ

10.1. Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. С участието в това Състезание участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Състезанието. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Състезанието като

Classified - Confidential

изтрие профила си от www.barmasters.perfectmix.bg или пише на мейл barmasters@perfectmix.bg. С изтриване на профила си, участникът , прекратява договора между него/нея и Организатора и ККХБК АД и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в сайта, както и губи правото си да участва в Състезанието и възможността да спечели

11.2. С участието в това Състезание участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

• Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

• Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ на www.perfectmix.bg.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

11.3. С участието в това Състезание участниците разбират и се съгласяват, че всички създадени фото и видео материали по време на състезанието с или без участие на съответния участник са собственост на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от момента на заснемането им, с което „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД има изключителното право на ползване, правото да преотстъпва на трети лица и правото да измененя на видеата/снимките, както и правото да ги публикува на официалните страници на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, и да ги използва във всички официалниканали на Coca Cola и „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД в България - без Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително уведомление или заплащане за тези публикации. Същите ще се съхраняват за период от 36 месеца, след което ще бъдат изтрити.

Имате ли навършени 18 години?

Моля, въведете вашата година на раждане

Вход

Трабва да сте навършил 18 години за да ползвате този сайт.